HET PROJECT

Wat is jouw ultieme troost?
Dat ene muzieknummer waar je altijd vrolijk van wordt – die film waar je nooit genoeg van krijgt- het snoepje op de pleister – de glimlach van een kind – die prachtige zonsondergang – dat lieve berichtje wat je nooit meer vergeet – de armen van je geliefde om je heen.

Kunstproject voor en door de buurt
TAFELS VOL TROOST is een kunstproject in Amsterdam Zuid-West voor en door de buurt, dat is uitgevoerd van augustus 2014 tot en met augustus 2015.
Troost en inspiratie staan centraal als bron van ontmoeting, kunst en cultuur. Buurtbewoners van diverse leeftijden en achtergrond hebben een verzameling van hun mooie, grappige, dierbare en bijzondere tips, ideeën, verhalen en herinneringen gemaakt en vormgegeven. Natuurlijk is deze verzameling weer gedeeld met de buurt, want daar zijn troost en inspiratie immers voor.

Tafels vol Troost overal in de buurt!
TAFELS VOL TROOST bestond uit verschillende activiteiten waaronder workshops dans, beeldend en schrijven. Ook zijn er troostgroentes en kruiden in onze moestuintafels gezaaid en geoogst, er was een Troostdisco en er zijn Bakkies vol Troost uitgedeeld in de buurt in de mini-exposities. Het project is afgesloten met een grote tentoonstelling, die van 29 mei t/m 27  augustus 2015 in Openbare Bibliotheek Olympisch Kwartier te zien was.

TAFELS VOL TROOST is georganiseerd door het centrum van Heliomare voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de Baarsstraat en Stichting Jura in samenwerking met buurtorganisaties en -instellingen in Amsterdam Zuid-West. Projectleider: Denise Schreuder.

Waarom TAFELS VOL TROOST?
Het goed geoutilleerde dagcentrum van Heliomare staat midden in een levendige Amsterdamse woonwijk. Locatiemanager Pamela Joor zou graag zien dat het centrum een ontmoetingsplek wordt voor de gehele buurt, waar mensen kunnen sporten, koffie drinken en een praatje maken. Het contrast tussen de vaak ‘kleine’ wereld van de cliënten van Heliomare en de ‘gewone’ wereld van de buurt er omheen is echter soms groot. ‘Buren’ lopen niet zo snel naar binnen, omdat ze onbekend zijn met NAH. Omgekeerd zijn veel mensen met NAH onzeker en bang dat ze niet mee kunnen komen met de ‘gewone’ wereld. Met TAFELS VOL TROOST is een belangrijke stap gezet om deze werelden dichter bij elkaar te brengen.

In 2012 heeft het dagcentrum in samenwerking met Cultuur Ondernemen een korte reeks kunstlessen georganiseerd met zeer positieve resultaten. Als vervolg hierop heeft Heliomare TAFELS VOL TROOST geïnitieerd om te onderzoeken wat het effect is van een dergelijk langer lopend kunsttraject op hun cliënten en hoe een dergelijk aanbod eventueel structureel in hun aanbod opgenomen kan worden. Ook wil het dagcentrum graag meer gezamenlijke activiteiten met andere buurtorganisaties ontwikkelen.

TAFELS VOL TROOST bestond uit twee trajecten. In beide trajecten is een reeks lessen aangeboden in beeldend, dans, schrijven en moestuin/koken. Daarnaast hebben tal van workshops, ontmoetingen en activiteiten in de buurt plaatsgevonden. Er is veel gelachen, prachtige verhalen zijn uitgewisseld en bijzondere vriendschappen gesloten tussen cliënten en buurtbewoners van diverse leeftijd en achtergrond. Uiteindelijk hebben ruim 500 buurtbewoners en cliënten van Heliomare aan TAFELS VOL TROOST deelgenomen.

 

 


 


Advertenties